svět ekozahrad
Návrhy a realizace ekozahrad, přírodních zahrad
novinky


Kontakt:Svět Ekozahrad
Pavlína Božková
Za Lázněmi 868
Jilemnice 514 01
pavlina@svetekozahrad.cz
Tel. +420 777 970 206

Co je to permakultura?

6.01.2011

Proč permakultura?

Zakladatelé permakultury jsou Australan Bill Mollison a jeho student David Holmgren.

Termín permakultura v překladu znamená trvalé zemědělství.

V dnešní době se již principy permakultury uplatňují i v dalších sférách lidského života, proto se permakultura překládá spíše jako trvalá kultura.

Permakultura je tvořivý a důmyslný způsob života, který si bere za svůj vzor přírodu. Je to jediný systém a přístup, který dává smysl a může zvrátit a napravit škody, které lidé způsobují naší planetě.

Permakultura může být aplikována v jakémkoliv prostředí a na jakékoliv ploše.

Je to ucelený přístup k péči o planetu  ( lidé, rostliny, zvířata, voda, energie….) a podle vzorů z přírody, získaných pozorováním, vytváří  soběstačné systémy , ve kterých se vytváří  funkční vztahy mezi všemi  členy systému.

Jádro permakultury tvoří tři etická pravidla, jak by se měli lidé  chovat k planetě, sami  k sobě a k ostatním lidem. Tato pravidla jsou následující :

  • pečuj o planetu, to znamená minimalizovat odpad, používat obnovitelné zdroje, recyklovat, obnovovat půdu a ne jí vyčerpávat, šetřit vodou….
  • pečuj o lidi ( a sebe ), to jednoduše znamená starat se o ostatní lidi a o sebe, zdraví a duševní pohoda, pocit vzájemnosti, důvěry a respektu  jsou velmi důležité
  • vezmi si jen, tolik, kolik skutečně potřebuješ , to nás učily už mamimky, když jsme byli malí „vezmi si jen to, co potřebuješ a o zbytek se rozděl“ Toto pravidlo je zaměřeno na vzájemnou spolupráci v komunitě, společnosti

Permakultura nás učí pozorovat přírodu, rozumět životnímu prostředí, a tak se stáváme  více všímavými a zodpovědnými k ekologii, naší planetě a sami k sobě.

Pokud chcete významně zvýšit kvalitu svého života, kupte si  půdu, zasaďte ovocné stromy. Budete se cítit nejen zdravější fyzicky, ale znovu se spojíte s přírodními cykly života.

autor: Pavlína Božková


All rights reserved SVETEKOZAHRAD.CZ | Email: pavlina@svetekozahrad.cz