Průběh spolupráce

Zde naleznete krok za krokem průběh spolupráce při tvorbě a realizaci Vaší nové ekozahrady.

Konzultace na Vašem pozemku

Důležitým krokem k úspěšnému projektu a realizaci nové ekozahrady je správně propojit Vaše požadavky na novou zahradu s možnostmi konkrétního místa
 • poté, co mě kontaktujete telefonicky nebo emailem se zájmem o projekt ekozahrady, zašlu Vám na email “ Seznam přání „, který nám velice zjednoduší úvodní spolupráci
 • „Seznam přání“ je tvořen několika krátkými otázkami jako např. co na své zahradě chcete mít, jak tam chcete trávit čas, kolik času chcete věnovat péči o zahradu atd.
 • vyplnění tohoto seznamu Vám zabere jen pár minut a Vy si díky němu, nejlépe i s ostatními členy rodiny ujasníte Vaše přání a požadavky na novou ekozahradu 
 • dalším krokem je první osobní konzultace na Vašem pozemku, kdy já přijedu k Vám a seznámím se s konkrétním místem, Vašimi přáními a případnými představami, které společně prokonzultujeme 
 • provedu základní měření zahrady a průzkum terénu
 • během této návštěvy se snažím maximálně propojit Vaše požadavky s možnostmi konkrétního místa tak, abych pro vás navrhla fungující ekozahradu podle Vašich představ
Jedna z velmi důležitých částí tvorby projektu.
 • maximálně do jednoho týdne od konzultace ekozahrady u Vás na pozemku Vám emailem pošlu 2-3 předběžné návrhy projektu zahrady tzv. skicy spolu s cenovou kalkulací projektu
 • skicy jsou zpracovány na počítači ve formátu pdf
 • Vy si vyberete návrh, který se Vám bude nejvíce líbit, přičemž úpravy jsou samozřejmě možné a díky počítačovému programu, který používám, jsou úpravy velice rychlé 
 • po vzájemném odsouhlasení skicy a cenové kalkulace je podepsána smlouva o dílo a zákazník zaplatí 50% z celkové ceny projektu
 • během několika týdnů vypracuji projekt do finální podoby, během této doby se zákazníky průběžně konzultuji detaily projektu ekozahrady ( např. druhové složení, …) 
 • pokyny na realizaci zahrady v  případě, že si zákazník realizaci dělá sám
 • základní pokyny  na údržbu ekozahrady v dalších letech

Tvorba první skicy a cenová kalkulace projektu 

Tvorba finálního projektu ekozahrady

Standardně zpracovaný projekt od Světa Ekozahrad obsahuje tyto části: 
 • 2D osazovací plány vypracované pomocí specialního počítačového programu pro zahradní architekty
 • textová část s podrobným popisem návrhu
 • seznam použitých rostlin ( česky + latinsky ), tabulky s počty rostlin a doporučenými prodejci
 • seznam použitých rostlin s jejich fotografiemi, návodem na pěstování a využití
 • pokyny na realizaci zahrady v  případě, že si zákazník realizaci dělá sám
 • základní pokyny  na údržbu ekozahrady v dalších letech
Využijte možnosti nechat si zpracovat projekt Vaší ekozahrady ve 3D podobě
 • díky 3D zpracování projektu ekozahrady si dokážete jasně představit, jak bude Vaše zahrada vypadat ve skutečnosti, což bývá u 2D plánů komplikované
 • 3D pohledy
 • 3D videa průchodů zahradou za 3, 5 a 10 let od výsadby
 • díky 3D vizualizacím je mnohem jednodušší i realizace ekozahrady, kdy zákazník zcela jasně vidí, jak má budoucí zahrada vypadat

3D zpracování projektů ekozahrad

Ceník služeb

Základní informace o cenách za služby : 
 • osobní konzultace u Vás na pozemku 500Kč/hod ( pro běžně velkou zahradu u rodinného domu postačí 2-3 hodinová konzultace )
 • v případě, že se dohodneme na  spolupráci cena za konzultaci je odečtena od ceny finálního projektu
 • cestovné 6Kč/km ( pro zákazníky z Čech je moje domovská destinace Jilemnice, pro zákazníky z Moravy je to Frýdlant nad Ostravicí ) 
 • celková cena projektu ekozahrady je závislá na velikosti pozemku, složitosti terénu, požadavcích klienta a náročnosti projektu a je tedy individuálně kalkulována na každý projekt
 • vždy je provedena předběžná cenová nabídka projektu, jejíž výše není nikdy překročena
 • částka za projekt je splatná ve 2 platbách, první platba ( 50% ceny projektu ) při podpisu smlouvy o dílo a druhá platba ( 50% ceny projetu ) při odevzdání hotového projektu ekozahrady zákazníkovi
 • cena za supervize u realizací je 500Kč/hod