ekozahrada
Praha - Průhonice

Funkční rodinná ekozahrada, rozkládající se na ploše téměř 4000m2. V této ekozahradě je bohatá druhová skladba ovocných stromů a keřů.

ekozahrada Praha - Průhonice